17 Ιανουαρίου, 2024
Θέσεις εργασίας – Μηχανολόγοι Μηχανικοί (ME0324)

Η RESINVEST ΑΕ εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και κατασκευή έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Προσφέρει επίσης ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης και παραγωγής, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών ενεργειακής αναβάθμισης για έργα μεγάλης κλίμακας. Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Επιχειρήσεων ενεργειακών εταιρειών (ESCO) και αναπτύσσει στο σύνολο 1100MW Αιολικών και Φωτοβολταϊκών πάρκων.

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης αναζητούμε Μηχανολόγους Μηχανικούς (κωδ. θέσης ME0324), με εμπειρία στη σύνταξη προσφορών και στην κατασκευή οικοδομικών έργων, για μόνιμη συνεργασία με δυνατότητα συχνών ταξιδιών ή και προσωρινής μετεγκατάστασης.

Απαραίτητα Προσόντα:

· Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού
· Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
· Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία 
· Γνώσεις νομοθετικού πλαισίου και διαδικασιών δημοσίων έργων
· Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCad) και Microsoft office
· Γνώση της Αγγλικής σε επαγγελματικό επίπεδο
· Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και διαχείρισης ομάδας
· Βεβαίωση ΜΕΚ (ειδικότητες οικοδομικών ή ηλεκτρομηχανολογικών ή βιομηχανικών- ενεργειακών έργων)

 Αρμοδιότητες:

· Προϊστάμενος εργοταξιακού γραφείου.
· Συμμετοχή με το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας στην σύνταξη προσφορών για την διεκδίκηση νέων έργων (προμετρήσεις ποσοτήτων, ζητήσεις προσφορών, σύνταξη προϋπολογισμού).
· Συμμετοχή σε συσκέψεις σχετικά με την εκπόνηση των μελετών των έργων, ώστε να τηρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις.
· Διαχείριση κατασκευής του έργου σύμφωνα με τη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα.
· Οργάνωση και συντονισμός του προσωπικού του έργου και των υπεργολάβων.
· Επιμετρήσεις/σύνταξη λογαριασμών προς τον ΚτΕ και τους υπεργολάβους.
· Σύνταξη εκθέσεων προόδου των έργων κατασκευής (πρόοδος των εργασιών, μελλοντικές/ τρέχουσες απαιτήσεις, αλληλογραφία) για την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων.

Η εταιρία προσφέρει:

· Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας.
· Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση.
· Άνετο, φιλικό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Η εταιρεία ακολουθεί και συμμορφώνεται με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά τη συλλογή, χρήση και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τις θέσεις εργασίας, μπορούν να αποστείλουν Βιογραφικό σημείωμα είτε στο Linkedin ακολουθώντας τον σύνδεσμο της δημοσιευμένης αγγελίας η ηλεκτρονικά στο info@resinvest.gr αναφέροντας τον κωδικό της θέσης.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Σχετικά άρθρα